Phong thủy là khoa học hay “mê tín dị đoan”

Phong thủy là khoa học hay “mê tín dị đoan”

Phong thủy không phải là mê tín mà là bộ môn khoa học và cần ứng nhiều yếu tố mới phát huy hết tác dụng của nó. Ảnh minh họa. Phong thủy là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh...
read more
Ý nghĩa của Bát Cung trong Phong thủy

Ý nghĩa của Bát Cung trong Phong thủy

Theo quan niệm của phong thủy, mỗi ngôi nhà luôn có 4 hướng tích cực và 4 hướng tiêu cực. Dựa vào bát quái và phi tinh để xác định bát cung trong nhà. Mỗi một hướng ứng với 1...
read more
Bản chất của Phong thủy

Bản chất của Phong thủy

Khái niệm Phong thuỷ từ trước đến nay luôn được hiểu một cách mơ hồ và đôi khi mang màu sắc thần bí. Nhưng hiểu theo nghĩa đen của ngôn từ thì Phong là gió, Thuỷ là nước, phong thuỷ...
read more
Dịch Lý Và Lý Dịch

Dịch Lý Và Lý Dịch

Lý Dịch là cái lý lẽ nói về sự dịch chuyển, biến đổi của mọi thứ trong Vũ Trụ từ vô hình đến hữu hình. Là môn triết học lâu đời nhất của loài người nói về sự vận hành...
read more