Ý nghĩa của Bát Cung trong Phong thủy

Ý nghĩa của Bát Cung trong Phong thủy

Theo quan niệm của phong thủy, mỗi ngôi nhà luôn có 4 hướng tích cực và 4 hướng tiêu cực. Dựa vào bát quái và phi tinh để xác định bát cung trong nhà. Mỗi một hướng ứng với 1...
read more