Phong thủy tránh mẹ chồng nàng dâu khắc khẩu

Phong thủy tránh mẹ chồng nàng dâu khắc khẩu

Trong phong thủy, phương vị đại diện cho mẹ chồng là Khôn vị, tức phía Tây Nam. Nếu phía này có vấn đề, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu sẽ vô cùng căng thẳng. Phía Tây Nam có...
read more